Ślub cywilny – aktualne formalności i koszty w 2023 roku

Ślub to ważne, o ile nie najważniejsze wydarzenie w życiu każdej pary. Obecnie wśród narzeczonych dużą popularnością cieszą się śluby cywilne, które można szybko zorganizować, a do tego nie wymagają dużych opłat. Dowiedz się, jakie procedury należy wypełnić, aby wziąć ślub cywilny.

Ślub cywilny – podstawowe informacje

Zanim przejdziemy do formalności, dowiedzmy się, kto może wziąć ślub cywilny. Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które są pełnoletnie, nie są ze sobą spokrewnione ani spowinowacone. Ślubu nie mogą wziąć również ze sobą osoby adoptujące z adoptowanymi i pozostające w innych związkach małżeńskich. Jeśli kobieta ukończyła 16 lat, może przystąpić do ślubu za zgodą sądu. Takie samo postępowanie dotyczy osób spowinowaconych, chorych psychicznie lub opóźnionych w rozwoju. Ślubu nie mogą natomiast wziąć osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

Kolejna kwestia, którą warto poruszyć, to miejsce, w którym można wziąć ślub cywilny. Od 2015 r. istnieje możliwość zorganizowania ceremonii w plenerze lub innej lokalizacji. Wybrana placówka powinna jednak zachowywać uroczystą formę. Warto wiedzieć, że ślub można wziąć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego – nie występuje tutaj rejonizacja.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Udzielenie ślubu jest bezpłatne, należy jednak wnieść opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa, która wynosi 84 zł. Co więcej, jeśli chcesz zorganizować ceremonię poza murami USC, dodatkowo trzeba zapłacić 1000 zł. Nie dotyczy to przypadków, gdy ślub zawierany jest w szpitalu lub więzieniu i związany jest z zagrożeniem życia bądź zdrowia.

To jednak jeszcze nie wszystkie koszty. Dodatkowe opłaty to:

  • 22 zł – dokument zaświadczający o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego (dotyczy osób rozwiedzionych i owdowiałych),
  • 38 zł – zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obcokrajowców,
  • 39 zł – opłata za możliwość uzyskania wcześniejszej daty ślubu.

Jakie formalności należy wypełnić przed ślubem cywilnym – krok po kroku

Na początku należy uiścić opłatę skarbową, a później ustalić termin. Warto udać się do urzędu co najmniej miesiąc i jeden dzień przed planowaną ceremonią – jest to ustawowy czas oczekiwania. W większych miastach rezerwacja może nastąpić zwykle nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem. Natomiast, jeśli zależy Ci na konkretnej dacie, najlepiej zarezerwować ją już 6 miesięcy wcześniej. Warto wiedzieć, że ślub można wziąć nie tylko w sobotę, lecz także każdy inny dzień tygodnia. Po ustaleniu terminu trzeba złożyć oświadczenie o braku istnienia okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Dokumenty

Aby wziąć ślub cywilny, należy przygotować odpowiednie dokumenty, takie jak:

  • dokumenty tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
  • dowód opłaty skarbowej – opłatę można wnieść w kasie USC lub poprzez przelew internetowy,
  • w konkretnych przypadkach: zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika + pełnomocnictwo.

W przypadku zawierania ślubu z obcokrajowcem należy przygotować dodatkowe dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo ok. 2 tygodnie przed datą ślubu należy dostarczyć dane świadków. Muszą być oni pełnoletni, mogą być to osoby tej samej płci. Jeżeli wybrane osoby nie mówią po polsku, konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego.

Nazwisko

Planując ślub cywilny, należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące przyszłego nazwiska. Po zawarciu związku małżeńskiego można:

  • zdecydować się na jedno z nazwisk, które stanie się wspólnym dla obu małżonków,
  • zachować swoje obecne nazwisko,
  • dodać do obecnego nazwisko współmałżonka.

Jeśli pozostaniecie przy swoich obecnych nazwiskach, trzeba podjąć decyzję o tym, jak będą nazywać się dzieci. Mogą one nosić nazwisko jednego z rodziców lub nazwisko dwuczłonowe.

Jak wygląda ślub cywilny w urzędzie?

Narzeczeni powinni pojawić się w USC co najmniej 15 minut przed umówioną godziną. Kierownik urzędu dokona wówczas sprawdzenia tożsamości przyszłej pary młodej oraz świadków. Trzeba więc mieć przy sobie dokument tożsamości.

Po sprawdzeniu danych rozpocznie się ceremonia. Na początku kierownik urzędu udzieli wyczerpujących informacji na temat praw i obowiązków dotyczących małżonków. Następnie narzeczeni będą składać przysięgę, której treść brzmi następująco:


Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe

Po tym następuje podpisanie aktu małżeństwa i złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Na koniec młodzi mogą wręczyć sobie obrączki, choć nie są one wymagane. Zwykle ceremonia zaślubin w USC trwa 15-60 minut.

About The Author

Shopping Cart